İşe Alım Süreçlerimiz

Küçükçalık Tekstil aday veri tabanından aranılan pozisyona uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir.

Davet edilen adaylar ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön mülakat yapılır. Ön mülakat sonucunda pozisyonun gereklerine uygun olarak teknik uygulama veya yabancı dil mülakatı yapılır ve adayın işyeri hekimi tarafından işin gereklerine sağlık açısından uygunluğunun belirlenebilmesi için muayene edilmesi sağlanır.

Uygun adaylar için referans araştırması yapılır.

Bölüm yöneticisinin görüşüne uygun olarak adaylara iş teklifi yapılır ve personel seçme süreci sonlandırılır.

Seçimi yapılan aday dışında kalan adaylar aday veri tabanında saklanır ve kendilerine mutlaka müracaatları ile ilgili geri dönüş yapılır.

İş başı yapan yeni çalışanların oryantasyon ve İSG eğitimleri ile işe adaptasyonu sağlanır.

İşe alınan tüm adaylar için 2’nci ve 4’üncü ay sonunda ve yöneticisi tarafından Deneme Süresi Değerlendirme Formu doldurulur. Böylece yeni personelin firmaya olan adaptasyonu değerlendirilir.